Kontakt w Goleniowie
ul. Łąkowa 3, 72-100 Goleniów

Kontakt w Szczecinie
Eugeniusza Kwiatkowskiego 38/27, 71-004 Szczecin

Kancelaria oferuje usługi dotyczące dochodzenia przed sądem zwrotu od banków ubezpieczenia niskiego wkładu własnego stosownego w umowach kredytowych na zakup mieszkania lub domu a także innych ubezpieczeń.


Postanowienia dotyczące tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu były stosowane przez wiele banków w umowa kredytowych. Konstrukcja "ubezpieczenia" w bardzo wielu przypadkach jest niezgodna z prawem (nielegalna), co potwierdzają sądy - zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji.

Kancelaria oferuje usługi dotyczące dochodzenia  przed Sądem  naprawienia szkody z powodu  dokonania  przez bank wobec konsumenta nieuczciwych praktyk rynkowych w wyniku ,których konsumnet zawarł z bankiem niekorzystną umową kredytową.

Roszczenie oparte jest na art. 12 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym zgodnie z ,którym w razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej konsument, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz. zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu.


Kancelaria przyjmuje do analizy sprawy dotyczące następujących banków:
• mBANK (poprzednio BRE Bank);
• Bank Millenium;
• Getin Noble Bank.


Doświadczenie Kancelarii :


Sygn. akt I C 2006/16

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 21 grudnia 2016 roku
Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny
w następującym składzie:
Przewodniczący: SSR Agnieszka Dybowska
Protokolant: Laura Głowacka
po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2016 roku w Warszawie
na rozprawie
sprawy z powództwa Joanny .........i J....................
przeciwko .................Bank spółce akcyjnej z siedzibą w ................................
o zapłatę

1. Zasądza od .......Bank spółki akcyjnej z siedzibą w ................. na rzecz Joanny.................... i J............................. solidarnie kwotę 4960,29 zł (cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych i dwadzieścia dziewięć groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 czerwca 2016 r. do dnia zapłaty.
2. Zasądza od ...........Bank spółki akcyjnej z siedzibą w ......................... na rzecz Joanny................. i J...............................solidarnie kwotę 249 zł (dwieście czterdzieści dziewięć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

 

Poradniki „Z RADCĄ PRAWNYM BEZPIECZNIEJ”

Dla Ciebie:       
1.    Poradnik w sprawach administracyjnych
2.    Poradnik w sprawach alimentacyjnych
3.    Poradnik dla klientów Banków
4.    Poradnik w sprawach umów konsumenckich
5.    Kupujesz mieszkanie lub dom?        
6.    Problemy w pracy?


Dla Przedsiębiorcy:
7.    Rozpoczynając  działalność gospodarczą ?
8.    Jeśli planujesz wynająć lokal dla swojej firmy
9.    Alternatywny sposób rozwiązywania sporów
10.  Jeśli zatrudniasz pracownika
11.  Zawieranie umów
12.  Własność intelektualna i przemysłowa

Napisz

jgocceluch@poczta.onet.pl

Zadzwoń

+48 502 099 621

Informacja

Uzgadnianie terminów i miejsca spotkań z radcą prawnym od poniedziałku do niedzieli od godziny 9:00 do 18:00 pod numerem telefonu +48 502 099 621

Copyright 2013 Radca Prawny Joanna Goc-Celuch prawnik szczecin, prawnik stargard, prawnik goleniów, prawnik kobylanka, adwokat, radca prawny, radca prawny szczecin, radca prawny Stargard, radca prawny goleniów, radca prawny kobylanka , adwokat szczecin, adwokat stargard, adwokat goleniów, adwokat kobylanka , dotacje unijne, fundusze , wnioski unijne | Zaloguj się

projekt i realizacja: primacom.pl
Studio Reklamy Internetowej i Tradycyjnej