Logo

Goleniów, ul. Łąkowa 3
Szczecin, ul. Ignacego Mościckiego 10/6

 
Logo

Oferuję usługi w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich dostępnych dla przedsiębiorców oraz osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w okresie programowania Funduszy Europejskich.


Oferta Kancelarii obejmuje:

  • doradztwo w zakresie dofinansowania inwestycji,
  • opracowanie wniosku o dotację wraz niezbędnymi załącznikami,
  • opracowanie studium wykonalności lub biznes planu wraz z załącznikami,
  • weryfikację i korektę przedstawionych dokumentów przez klienta pod kontem zgodności z prawem oraz zgodności dokumentacji aplikacyjnej z wytycznymi,
  • pomoc w przeprowadzeniu procedury odwoławczej w tym występowanie przed Sądem,
  • rozliczanie projektów,
  • opracowanie wniosków o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami,
  • opracowanie raportów z realizacji projektów.
Kancelaria radcy prawnego Joanna Goc-Celuch współpracuje z firmą Step Marta Bożek zajmującą się pomocą w pozyskiwaniu środków unijnych oraz doradztwie w zakresie realizacji dofinansowanych inwestycji co umożliwia obsługę dużych projektów.

Dane kontaktowe: