Logo

Goleniów, ul. Łąkowa 3
Szczecin, ul. Ignacego Mościckiego 10/6

 
Logo

Kancelaria oferuje usługi dotyczące dochodzenia przed sądem zwrotu od banków ubezpieczenia niskiego wkładu własnego stosownego w umowach kredytowych na zakup mieszkania lub domu a także innych ubezpieczeń.


Postanowienia dotyczące tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu były stosowane przez wiele banków w umowa kredytowych. Konstrukcja "ubezpieczenia" w bardzo wielu przypadkach jest niezgodna z prawem (nielegalna), co potwierdzają sądy - zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji.

Kancelaria oferuje usługi dotyczące dochodzenia przed Sądem naprawienia szkody z powodu dokonania przez bank wobec konsumenta nieuczciwych praktyk rynkowych w wyniku, których konsument zawarł z bankiem niekorzystną umową kredytową.

Roszczenie oparte jest na art. 12 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym zgodnie z którym w razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej konsument, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu.

Kancelaria przyjmuje do analizy sprawy dotyczące następujących banków:

  • mBANK (poprzednio BRE Bank),
  • Bank Millenium,
  • Getin Noble Bank.